INTEGRITETSPOLICY

Vi på Sharkspeed/Streetroom är måna om att respektera samt skydda din integritet och värnar om att du ska känna dig trygg i sättet vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi när, varför och vilka personuppgifter vi hanterar samt hur vi använder dessa. I enlighet med EU-Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) redovisar vi denna information nedan.

När lagras personuppgifter om dig?
Vi lagrar personuppgifter när du interagerar med oss genom korrespondens, via telefon eller via våra webbplatser.
Vi kan även hantera personuppgifter om det anses vara berättigat intresse. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster, vilket motiverar lagring av dina uppgifter.
Baserat på denna intresseavvägning kan dina kontaktuppgifter inhämtas från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida).

Varför lagrar och behandlar Sharkspeed/Streetroom personuppgifter?
Sharkspeed lagrar och använder personuppgifter huvudsakligen för att utföra försäljning, marknadsföring och kundservice.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster, samt efterleva gällande lagar och regler.

Vilken typ av personuppgifter lagras?
Vi hanterar namn, telefonnummer, titel, e-postadress, IP-adress, samt företagsuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i service- och orderrelaterad kommunikation och aktiviteter.
Om du ansöker om ett jobb hos oss så behandlar vi de uppgifter du lämnar under ansökan, som anses nödvändiga för att utföra en rekrytering.

Hur använder vi data som lagras?
Om du har köpt en produkt eller tjänst från oss använder vi personuppgiften för att kunna skicka orderrelaterad information, såsom kontraktförpliktelser, orderbekräftelse, faktura, korrektur, kundundersökning, uppföljning el. dylikt.
Vi hanterar personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring om våra produkter och tjänster, event och kampanjer samt i syfte att förbättra och göra våra webbplatser mer användarvänliga. Vi kan behandla data för statistiska ändamål, men i sådana fall kommer data att anonymiseras. Se vår Cookie Policy för mer information kring användning av cookies.
Personuppgifter som hanteras under en rekryteringsprocess lagras till och med att rekryteringen är avslutad, alternativt i syftet att eventuellt anställa kandidaten i en framtida tjänst.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet med vilket personuppgifterna samlades in och för att efterleva gällande lagar.
Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste interaktion med oss. När de personuppgifter vi har samlat inte längre krävs eller är aktuella kommer vi att radera dem på ett säkert sätt.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Personuppgiftsansvarig
Sharkspeed Online Solutions (Kardanvägen.37, 46138 Trollhättan) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.

Frågor angående integritetspolicyn
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. För ytterligare information om personuppgiftshantering, är du välkommen att kontakta oss.
 
 

Privacy Policy in English
=====================

​At Sharkspeed [sharkspeed.se], we place a high priority on safeguarding your privacy and protecting your personal data. To ensure transparency and compliance with the EU User Consent Policy and Google's guidelines [URL: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy-help/], we have implemented several practices when you explicitly consent on our site/app:
  1. We clearly explain how your personal data will be used, including personalized ad customization and the potential use of cookies for advertising purposes.
  2. Our consent notice is prominently displayed for users from all EEA countries and the UK, ensuring it is easily visible and accessible. The consent ensures your permission for the use of cookies or other local storage where legally required for personal data collection, sharing and usage for ads personalisation. 
  3. We provide users with the option to actively indicate their consent through affirmative actions like clicking an "OK" or "I agree" button, ensuring explicit and voluntary consent.
  4. We may disclose offers using marketing services from the third parties Meta (Facebook and Instagram), and/or Microsoft (Bing), among others, including Google, who will have access to the user data collected on our site/app, promoting transparency in the data processing. 
  5. To inform users about how Google and other third parties will utilize their personal data, we include a link to Google's Privacy & Terms site on our Privacy Policy page, accessible through our consent notice.
  6. Even if the displayed ads do not rely on personal data, we obtain users' consent for the use of cookies or local storage to comply with legal requirements for non-personalized ads.
  7. If we monetize AdManager and AdMob impressions with limited ads, we disable the collection, sharing, and use of personal data for ad personalization, aligning with Google's EU User Consent policy and considering alternative ad-serving technologies. We also disclose that our ad-serving technologies (our JavaScript tags and/or our SDK code) will still be cached or installed as part of the normal operation of users' browsers and mobile operating systems.
  8. When using an IAB-certified Consent Management Platform, we include "Google Advertising Products" as a vendor to ensure transparency regarding Google's involvement in the data processing.
  9. We provide detailed information to users about how Google and other third parties will use their personal data when giving consent, promoting transparency and empowering informed decision-making.